RESERVATION

Terms & Conditions

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ROYAL OSHAของเรา เมื่อคุณทำการจองร้าน ROYAL OSHAโดยใช้หนึ่งในช่องทางระบบดิจิทัลของเรา เช่นเว็บไซต์ของเรา หรือ FACEBOOK  (“เว็บไซต์” ของเรา) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ (เงื่อนไขการจอง) รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่เราได้นำเสนอให้คุณก่อนที่เราจะยืนยันการจองของคุณ จะมีผลบังคับใช้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีการอธิบายถึงรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ และเป็นการกำหนดสิทธิและข้อผูกมัดแต่ละประการของเรา

เงื่อนไขการจองเหล่านี้ การอ้างอิงถึง “คุณ” และ “ของคุณ” นั้นได้แก่บุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่เป็นชื่อแรกในการจอง และบุคคลทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในการจอง เว็บไซต์นี้อยู่ในการครอบครองและควบคุมร้าน ROYAL OSHA ประเทศไทย (“เรา” “ของเรา”) และเมื่อคุณทำการจอง การจองของคุณจะอยู่ในความดูแลของเรา

1.การจอง
หากต้องการจองห้องอาหาร กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในการจองของคุณให้ถูกต้อง ก่อนแจ้งความประสงค์ในการจองของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่ให้การปฏิบัติต่อการจองของคุณ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่เรา การอนุมัติการจองของคุณ และสัญญาผูกมัดระหว่างคุณกับเราจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ออกเอกสารการยืนยันที่มีหมายเลขการจองที่สมบูรณ์สำหรับใช้ในการยืนยันรายละเอียดการจองของคุณ และจากนั้นจะส่งไปยังคุณ หลังการออกใบเสร็จรับเงิน หากคุณเชื่อว่ามีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องอยู่ในเอกสารการยืนยันหรือหากคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเราโดยทันทีเพราะเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองและปฏิเสธในการออกเอกสารการยืนยันภายใต้ดุลพินิจของเรา

2.การชำระเงินสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต/เดบิต/แอปพลิเคชั่น Ali Payได้ที่ร้านROYAL OSHA หากคุณทำการจองอาหารล่วงหน้าด้วย ทางร้าน มีความประสงค์ให้ชำระค่าอาหารในการจองของคุณล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ จากยอดรวมทั้งหมด เพื่อเป็นการการันตีสำหรับการจองอาหาร ด้วยการกรอกแบบฟอร์มบัตรเครดิตของคุณ แล้วส่งกลับมาให้ทางร้านเพื่อยืนยัน ล่วงหน้า 7 วัน หากเราไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธ์ที่จะถือว่าคุณประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ในการจอง ในกรณีนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะครอบครองเงินที่ได้ชำระไว้ก่อนหน้าหรือเงินที่ชำระในวันที่กำหนดทั้งหมด และคุณต้องชำระค่าบริการในการยกเลิกตามที่ได้แจ้งให้ทราบในขณะที่จอง สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ค่าห้องส่วนตัว ค่าเปิดขวดไวน์, วิสกี้ ต้องชำระให้กับทางร้านโดยตรงหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหาร

อัตราค่าห้องส่วนตัว 
ร้านอาหารทั้งหมด 200,00 บาท ต่อ ช่วงกลางวัน หรือกลางคืน
ห้องกระจกชั้นล่าง 100,000 บาท ( 20 – 50 ท่าน)ต่อ ช่วงกลางวัน หรือกลางคืน
ห้องส่วนตัวชั้นสอง 30,000บาท ( 6 – 12 ท่าน)ต่อ ช่วงกลางวัน หรือกลางคืน
ค่าเปิดไวน์ 1,200 บาท ต่อขวด
ค่าเปิดวิสกี้ 2,400 บาท ต่อขวด

3.ราคา
ในการจอง และค่าบริการของการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกของคุณจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับรายการอาหารที่สั่ง ประเภทห้องที่จอง  และคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเหล่านี้ในขณะที่จอง โปรดทราบว่าอัตราราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาวะการเศรษฐกิจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความผิดพลาดของทั้งราคาที่โฆษณาและราคาที่ได้รับการยืนยัน เราจะดำเนินการในทันทีที่เรารับรู้ถึงความผิดพลาด ราคาในการจองที่ได้รับการยืนยันของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดและตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินการของรัฐบาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่รัฐบาลได้กำหนด เนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบความรับผิดชอบให้แก่คุณสำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ได้รับการยืนยันของคุณ ข้อเสนอโปรโมชั่นบางชนิดที่จำหน่ายในช่องทางอินเทอร์เน็ตจะจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กล่าวคือจะจำหน่ายเฉพาะผ่านช่องทางระยะไกลโดยไม่จำหน่ายที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้าของร้าน

4.ความถูกต้อง
เราให้ความสำคัญในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการจองที่นั่ง อาหารที่คุณสั่ง (ควรแจ้งการแพ้อาหารของคุณให้ทางร้านทราบ) รวมถึงการแต่งกาย ควรแต่งกายสุภาพ โปรดงดสวมกางเกงขาสั้น, รองเท้าแตะ ให้มีความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบางครั้ง และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาและรายละเอียดอื่นๆ สำหรับกรณีดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันและรายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองที่คุณเลือกก่อนทำการจอง

5.การยกเลิกด้วยตัวคุณเอง
หากคุณต้องการยกเลิกการจองของคุณหลังจากที่การจองได้รับการยืนยันแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองของคุณ โปรดทราบว่าการจองบางอย่างไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีของการยกเลิกหลังจากที่การจองได้รับการยืนยันแล้ว หากเหตุผลในการยกเลิกของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางร้าน คุณสามารถเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้